#insanlıkiçin maskeni tak| mesafeni koru| temiz kal| mücadele| yeni bir nefes| dayanışma| yeni bir dünya|

SARS-CoV-2

SARS-CoV-2

Tarihi

Mevcut Covid-19 salgını SARS-CoV-2 adlı bir koronavirüsten kaynaklanıyor. Koronavirüsler (CoV'ler), soğuk algınlığından Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) ve Orta Doğu solunum sendromu (MERS) gibi daha nadir ve ciddi hastalıklara kadar, birçoğu insanlarda solunum yolu hastalıklarına neden olan geniş bir virüs ailesidir. Her ikisi de yüksek ölüm oranlarına sahip olup ilk kez sırasıyla 2003 ve 2012 yıllarında tespit edilmiştir.

Sars-CoV-2

CoV'ler dört cinse ayrılır: alfa-, beta-, gama- ve delta-CoV. Şu anda insanlarda hastalığa neden olduğu bilinen tüm CoV'ler, alfa veya beta-CoV'ye aittir. Bu CoV'lerin çoğu birkaç hayvan türünü de enfekte edebilir. 2002'de SARS-CoV ile enfekte misk kedileri ve enfekte insanlar ve MERS-CoV, tek hörgüçlü develerde ve enfekte insanlarda 2012'de bulunur. Bir hayvandan insana düzenli olarak bulaşan bir virüse zoonotik virüs denir. Bir virüs hayvanlardan insanlara ilk kez geçtiğinde buna yayılma olayı denir.

Yeni bir virüs keşfedildiğinde, nereden geldiğini anlamak önemlidir. Bu, kaynağı tanımlayıp izole edebilmek ve virüsün insan popülasyonuna daha fazla bulaşmasını önleyebilmek için çok önemlidir. Ayrıca, halk sağlığı yanıtını bilgilendirmek için kullanılabilecek salgının başlangıcındaki dinamiğin anlaşılmasına da yardımcı olur. Virüsün kökenini anlamak, terapötiklerin ve aşıların geliştirilmesine de yardımcı olabilir.

Bir virüsün kaynağını veya kökenini belirlemek için, virüsün genetik yapısına bakmak ve diğer bilinen virüslere benzeyip benzemediğini görmek faydalı olacaktır. Bu, kökeni hakkında bazı ipuçları sağlayabilir. Genetik olarak yakından bağlantılı virüsler, benzer bir kaynaktan veya benzer coğrafi bölgeden gelme eğilimindedir. Covid-19'dan sorumlu virüs olan SARS-CoV-2, SARS-CoV ve yarasa popülasyonlarından izole edilen bir dizi başka CoV içeren genetik olarak ilgili bir virüs grubuna aittir. MERS-CoV da bu gruba aittir ancak daha az yakından ilişkilidir.

Hastalığın bilinen ilk insan vakalarını nerede enfekte olmuş olabileceklerine dair endikasyonlar için derinlemesine araştırmak ve görüşmek de gereklidir. Bu, daha erken olası vakaların belirlenmesine ve coğrafi alanların ve zaman dilimlerinin daraltılmasına yardımcı olabilir, böylece kaynağı belirlemek için daha spesifik araştırmalar yapılabilir.

Şu anda, SARS-CoV-2'nin zoonotik kaynağı bilinmemektedir. SARS-CoV-2'nin neden olduğu koronavirüs hastalığı olan Covid-19'un ilk insan vakaları ilk olarak Aralık 2019'da Çin'in Vuhan şehrinden bildirildi.

Şu anda, SARS-CoV-2'nin zoonotik kaynağı bilinmemektedir. SARS-CoV-2'nin neden olduğu koronavirüs hastalığı olan Covid-19'un ilk insan vakaları ilk olarak Aralık 2019'da Çin'in Vuhan şehrinden bildirildi.

Sars-CoV-2

SARS-CoV-2 virüsünün genetik yapısı bize ne anlatıyor?
Bugüne kadar insanlardan izole edilen tüm SARS-CoV-2, genetik olarak yarasa popülasyonlarından, özellikle de Rhinolophus cinsinden yarasalardan izole edilen koronavirüslerle yakından ilişkilidir. 2003'teki SARS salgınının nedeni olan SARS-CoV, yarasalardan izole edilen koronavirüslerle de yakından ilgilidir. Bu yakın genetik ilişkiler, hepsinin ekolojik kökeninin yarasa popülasyonlarında olduğunu göstermektedir. Rhinolophus cinsindeki yarasalar Asya, Afrika, Orta Doğu ve Avrupa'da bulunur. SARS-CoV-2, çiftlikte veya evcil hayvanlarda bulunan diğer bilinen koronavirüslerle genetik olarak ilişkili değildir. Virüs genom dizilerinin analizi ayrıca SARS-CoV-2'nin insan hücrelerini istila etmesini ve insanları kolayca enfekte etmesini sağlayan insan hücre reseptörlerine çok iyi adapte olduğunu gösteriyor.

İnsan vakalarından izole edilen SARS-CoV-2'nin yayınlanan tüm genetik dizileri çok benzerdir, bu da salgının başlangıcının virüsün Vuhan'daki insanlarda ilk kez bildirildiği sırada insan popülasyonundaki tek bir noktadan kaynaklandığını düşündürmektedir. Çin yayınlanan genetik dizilerin analizleri ayrıca bir hayvan kaynağından insanlara yayılmanın 2019'un son çeyreğinde gerçekleştiğini gösteriyor.

Bilinen ilk insan Covid-19 vakalarının araştırmalarından ne öğrendik?
İlk Covid-19 vakaları Aralık 2019'un sonlarında bildirilir bildirilmez, Covid-19'un epidemiyolojisini ve salgının orijinal kaynağını anlamak için araştırmalar yapıldı. Aralık 2019'un sonları ve Ocak 2020'nin başlarındaki ilk vakaların büyük bir kısmının, deniz ürünleri, vahşi ve çiftlik hayvanı türlerinin satıldığı Vuhan şehrindeki Huanan Toptan Deniz Ürünleri Pazarı ile doğrudan bağlantısı vardı. İlk hastaların çoğu ya mağaza sahipleri, piyasa çalışanları ya da bu pazara düzenli gelen ziyaretçilerdi. Aralık 2019'da bu pazardan alınan çevresel numuneler, SARS-CoV-2 için pozitif olarak test edildi; bu da Vuhan şehrindeki pazarın bu salgının kaynağı olduğunu veya salgının ilk büyümesinde rol oynadığını gösteriyor. Pazar 1 Ocak 2020'de kapatıldı, temizlendi ve dezenfekte edildi. Virüs, insan popülasyonuna pazardaki bir hayvan kaynağından sokulmuş olabilir veya enfekte olmuş bir insan virüsü pazara sunabilir ve virüs daha sonra pazar ortamında büyütülebilir.

SARS-CoV-2'nin Kökeni
İlk insan vakaları üzerinde yapılan sonraki araştırmalar, 1 Aralık 2019 civarında semptomların başladığını tespit etti. Ancak, bu vakaların Huanan Toptan Deniz Ürünleri Pazarı ile doğrudan bir bağlantısı yoktu ve bu nedenle, kasım ayında daha önce tespit edilmemiş vakalarla temas yoluyla enfekte olmuş olabilirler ( maruziyet tarihi ile semptom başlangıç tarihi arasındaki inkübasyon süresi 14 güne kadar olabilir). İnsanlarda fark edilmeyen enfeksiyonların Kasım 2019 ortasına kadar erken bir zamanda gerçekleşip gerçekleşmediğine dair ek çalışmalar devam etmektedir.

İlk insan SARS-CoV-2 enfeksiyonları nasıl meydana geldi?
Bu aşamada, Çin'deki insanların başlangıçta SARS-CoV-2 ile nasıl enfekte olduğunu kesin olarak belirlemek mümkün değildir. Bununla birlikte, mevcut tüm kanıtlar, SARS-CoV-2'nin doğal bir hayvan kökenine sahip olduğunu ve manipüle edilmiş veya inşa edilmiş bir virüs olmadığını göstermektedir. SARS-CoV-2 virüsünün büyük olasılıkla ekolojik rezervuarı yarasalarda bulunur. 2003 yılında SARS salgınına neden olan ve muhtemelen ekolojik rezervuarı yarasalarda bulunan virüs olan SARS-CoV, bir hayvan rezervuarından (misk kedileri, çiftlikteki vahşi bir hayvan) insanlara sıçradı ve ardından insanlar arasında yayıldı. Benzer şekilde, SARS-CoV-2'nin tür bariyerini aştığı ve başlangıçta insanları başka bir hayvan konakçıdan enfekte ettiği düşünülmektedir. İnsanlar ve yarasalar arasında genellikle çok sınırlı yakın temas olduğu için, SARS-CoV-2'nin insanlara bulaşması daha olasıdır, insanlar tarafından ele alınması daha muhtemel başka bir hayvan türü olan bir ara konakçı aracılığıyla gerçekleşmiştir. Bu ara hayvan konakçı, evcil bir hayvan, vahşi bir hayvan veya evcilleştirilmiş bir vahşi hayvan olabilir ve henüz tanımlanmamıştır.

Çin'deki salgının kaynağı olduğuna inanılan bölgede bir dizi araştırma şu anda devam ediyor veya planlanıyor. Bunlar arasında, 2019'un sonlarında Vuhan'da ve çevresinde semptom başlangıcı olan insan vakalarının araştırılması, ilk insan vakalarının tespit edildiği alanlardaki pazarlardan ve çiftliklerden çevresel örnekleme ve bunlarda satılan yaban hayatı türlerinin ve çiftlik hayvanlarının kaynağı ve türü hakkında ayrıntılı kayıtlar yer alıyor. Bu virüsün kaynağı belirlenip kontrol edilinceye kadar, virüsün insan popülasyonuna yeniden bulaşma riski ve şu anda yaşadığımız gibi yeni salgın riski vardır.

© World Health Organization 2020.

#insanlıkiçin
#insanlıkiçin
Tavsiyeler
Tavsiyeler